Chuyên mục: Tin tức

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT LÊN QUÁ TRÌNH KHÔ CỦA MÀNG SƠN

Hầu hết các loại sơn phủ, đặc biệt trong công trình công nghiệp thông thường, sẽ không khô hoàn toàn ở nhiệt độ thấp và độ ẩm cao và cũng không thể có màng sơn tốt khi gia công trên bề mặt ẩm (trừ loại sơn đặc biệt có khả năng đóng rắn trong điều kiện ẩm). Sau đây là một số điều kiện thời tiết có ảnh hưởng đến việc thi công sơn